• Şərqdə dərinləşdirmə
 • Şərqdə dərinləşdirmə

Tək Karkas Şlanqı

 • Tək Karkaslı Sualtı Şlanq

  Tək Karkaslı Sualtı Şlanq

  1) Daxili Astar - NBR (Vulkanlaşdırılmış tikişsiz boru);
  2) Əsas Karkas – Polyester şnur və polad məftil;
  3) Flotasiya materialı – Qapalı hüceyrə köpüyü (Yalnız üzən şlanq üçün);
  4) Xarici örtük – Parça ilə gücləndirilmiş elastomer örtük.

 • Tək Karkas Üzən Şlanq

  Tək Karkas Üzən Şlanq

  1) FPSO: Üzən istehsalın saxlanması və boşaldılması
  2) ST: Servis tankeri
  3) ERC: Fövqəladə Haldan Çıxarış Muftası
  4) HEV: Şlanqın Son Klapanı