• Şərqdə dərinləşdirmə
 • Şərqdə dərinləşdirmə

Kompozit şlanq

 • Yüksək Temperaturlu Kimyəvi Kompozit Şlanq

  Yüksək Temperaturlu Kimyəvi Kompozit Şlanq

  Daha yüksək temperaturlu karbohidrogenlərin, parafinin, neft-kimya zavodunun və yağların gəmidən sahilə, sistern, vaqon və s. udulması və axıdılması üçün istifadə olunur.

 • Böyük Diametrli Kimyəvi Kompozit Şlanq

  Böyük Diametrli Kimyəvi Kompozit Şlanq

  Karbohidrogenlərin, həlledicilərin, parafinin gəmidən sahilə udulması və boşaldılması, sistern, vaqon və s. üçün istifadə olunur.

 • Yağ Transferi Kompozit Şlanq

  Yağ Transferi Kompozit Şlanq

  1, ticarət mərkəzi ölçüsü, yüngül, daşınması və saxlanması asandır.
  2, daxili təbəqənin və birləşmənin materialının dəyişdirilməsinə görə müxtəlif daşıyıcı mühitlər üçün geniş istifadə olunur.
  3, Daha yüksək təhlükəsizlik faktoru.